Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si contínua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.    

Oferta educativa


Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

+ info   Gestió forestal i del medi natural (concertat)
- info   Gestió forestal i del medi natural (concertat)

DESCRIPCIÓ

Aquests ensenyaments consisteixen en programar, organitzar, supervisar i realitzar, en el seu cas, els treballs al bosc i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant, les persones per a la conservació i millora ambiental, aplicant els plans de qualitat de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental d’acord amb la legislació vigent.

CONTINGUT/ASSIGNATURES

•Botànica agronòmica (99 hores)
•Fitopatologia (99 hores)
•Topografia agrària (66 hores)
•Maquinària i instal•lacions agroforestals (165 hores)
•Tècniques d’educació ambiental (99 hores)
•Gestió dels aprofitaments del medi forestal (140 hores)
•Gestió i organització del viver forestal (112 hores)
•Gestió cinegètica (66 hores)
•Gestió de la pesca continental (66 hores)
•Gestió de forest (165 hores)
•Gestió de la conservació del medi natural (105 hores)
•Defensa contra incendis forestals (66 hores)
•Projecte de gestió forestal i conservació del medi (66 hores)
•Formació i orientació laboral (99 hores)
•Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
•Formació en centres de treball (383 hores)
•Gestió de l’empresa agrària (66 hores)
•Anglès tècnic 99 hores (72 hores)


DURADA

2000 hores.

ACCÉS

Batxillerat, antics COU i FP 2, prova d’accés i títol de tècnic o tècnica superior o especialista, haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior CAS d’acord amb l’opció cursada, haver superat la prova la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o tenir qualsevol titulació universitària.

SORTIDES PROFESSIONALS

Accés a qualsevol estudi universitari oficial o de grau o al món laboral com a:
•Coordinador/a d’unitats de prevenció i d’extinció d’incendis forestals
•Encarregat/da d’empreses que facin tasques de lluita contra plagues i malalties forestals
•Pràctic/a en treballs de topografia
•Encarregat/da o capatàs/a forestal
•Encarregat/da de vivers en general
•Encarregat/da de repoblacions cinegètiques, piscícoles i astacícoles
•Encarregat/da de treballs d’adequació de l’hàbitat aqüícola continental i de les espècies cinegètiques
•Treballador/a especialitzat en activitats de control legal de depredadors o espècies invasores
•Gestor/a cinegètic/a
•Coordinador/a de feines de vigilància rural
•Encarregat/da d’empreses de turisme cinegètic i piscícola
•Agent forestal o similar
•Guarda d’espais naturals

+ info   Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal
- info   Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal

DESCRIPCIÓ

Consisteix a gestionar la producció ramadera i realitzar treballs especialitzats de suport a equips veterinaris, programant i organitzant els recursos materials i humans disponibles, i aplicant els plans de producció, qualitat, sanitat i benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d'acord amb la legislació vigent

CONTINGUT/ASSIGNATURES

• Organització i control de la reproducció i cria (231 hores)
• Gestió de la producció animal (231 hores)
• Gestió de la recria de cavalls (132 hores)
• Organització i supervisió de la doma i maneig d’èquids (198 hores)
• Maquinària i instal·lacions ramaderes (132 hores)
• Sanejament ramader (132 hores)
• Assistència a l’atenció veterinària (132 hores)
• Bioseguretat (132 hores)
• Gestió de centres veterinaris (66 hores)
• Projecte de ramaderia i assistència en sanitat animal (66 hores)
• Formació i orientació laboral (99 hores)
• Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
• Formació en centres de treball (383 hores)

DURADA

2000 hores.

ACCÉS

Batxillerat, antics COU i FP 2, prova d’accés i títol de tècnic o tècnica superior o especialista, haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior CAS d’acord amb l’opció cursada, haver superat la prova la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o tenir qualsevol titulació universitària.

SORTIDES PROFESSIONALS

Accés a qualsevol estudi universitari oficial o de grau o al món laboral com a:
• Encarregat o encarregada d'explotació ramadera, en general
• Responsable de la producció en cooperatives, en societats agràries de transformació o d'altres associacions de ramaders
• Responsable de la producció en explotacions o empreses ramaderes
• Responsable en empreses de serveis relacionats amb la producció ramadera
• Responsable d'inseminació artificial en explotacions ramaderes o en centres de recollida de semen
• Encarregat o encarregada de màquines i equips ramaders
• Responsable i gestor o gestora de ramaderies equines
• Assessor o assessora i supervisor o supervisora per a la planificació, muntatge i funcionament d'empreses i entitats associades a esdeveniments, espectacles, demostracions eqüestres, activitats recreatives, esportives i terapèutiques (hipoteràpia)
• Responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les instal·lacions en centres d'ensinistrament, doma i entrenament de bestiar equí
• Responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les instal·lacions en escoles i clubs d'equitació
• Responsable del maneig, de les cures i de l'administració de teràpies en centres de pupil•latge, descans i recuperació de bestiar equí
• Integrant en comissions de valoració, selecció i compra de bestiar equí
• Responsable d'empreses de servei relacionades amb el sector equí
• Ajudant o ajudanta de veterinària en facultats i centres d'investigació animal
• Visitador o visitadora de productes de veterinària
• Ajudant o ajudanta de veterinària en equips veterinaris especialitzats en animals de granja i producció
• Ajudant o ajudanta de veterinària en explotacions ramaderes
• Ajudant o ajudanta de veterinària en agrupacions de defensa sanitària
• Ajudant o ajudanta de veterinària en associacions de productors
• Ajudant o ajudanta de veterinària en empreses del sector agroalimentari i d’empreses de serveis a la ramaderia

+ info   Paisatgisme i medi rural
- info   Paisatgisme i medi rural

DESCRIPCIÓ

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes de jardins i zones verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, mitjançant la supervisió de les tasques, la programació i l'organització dels recursos materials i humans disponibles aplicant criteris de rendibilitat econòmica i complint amb la normativa ambiental, de producció ecològica, producció en viver, control de qualitat, seguretat alimentària i prevenció de riscos laborals.

CONTINGUT/ASSIGNATURES

• Botànica agronòmica (99 hores)
• Gestió i organització del viver (198 hores)
• Fitopatologia (99 hores)
• Topografia agrària (99 hores)
• Maquinària i instal·lacions agroforestals (165 hores)
• Planificació de cultius (165 hores)
• Gestió de cultius (165 hores)
• Disseny de jardins i restauració del paisatge (198 hores)
• Conservació de jardins i gespes esportives (198 hores)
• Projecte de paisatgisme i medi rural (66 hores)
• Formació i orientació laboral (99 hores)
• Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
• Formació en centres de treball (383 hores)

DURADA

2000 hores.

ACCÉS

Batxillerat, antics COU i FP 2, prova d’accés i títol de tècnic o tècnica superior o especialista, haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior CAS d’acord amb l’opció cursada, haver superat la prova la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o tenir qualsevol titulació universitària.

SORTIDES PROFESSIONALS

Accés a qualsevol estudi universitari oficial o de grau o al món laboral com a:
• Tècnic o tècnica en jardineria
• Dissenyador o dissenyadora de zones enjardinades que no requereixin la redacció d'un projecte
• Encarregat o encarregada de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes
• Encarregat o encarregada del manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural)
• Treballador o treballadora per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge
• Encarregat o encarregada d'obres de jardineria i restauració del paisatge
• Encarregat o encarregada de podes i operacions de cirurgia arbòria
• Encarregat o encarregada o capatàs agrícola
• Gestor o gestora de producció agrícola (convencional o ecològica)
• Responsable de magatzem agrícola
• Responsable d'equips de tractaments terrestres
• Encarregat o encarregada o capatàs agrícola d'horts, planters i jardins
• Encarregat o encarregada de planters en general, convencionals o ecològics
• Encarregat o encarregada de reproducció de plantes en viver
• Encarregat o encarregada de cultiu de plantes en viver
• Encarregat o encarregada de collita de llavors i fruits d'altura
• Encarregat o encarregada de producció de llavors i pans d'herba
• Encarregat o encarregada de magatzem d'expedicions de plantes, pans d'herba i/o llavors