Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si contínua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació aquí.    

Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

- Gestió forestal i del medi natural (concertat)

DESCRIPCIÓ

Aquests ensenyaments consisteixen en programar, organitzar, supervisar i realitzar, en el seu cas, els treballs al bosc i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant, les persones per a la conservació i millora ambiental, aplicant els plans de qualitat de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental d’acord amb la legislació vigent.

CONTINGUT/ASSIGNATURES

•Botànica agronòmica (99 hores)
•Fitopatologia (99 hores)
•Topografia agrària (66 hores)
•Maquinària i instal•lacions agroforestals (165 hores)
•Tècniques d’educació ambiental (99 hores)
•Gestió dels aprofitaments del medi forestal (140 hores)
•Gestió i organització del viver forestal (112 hores)
•Gestió cinegètica (66 hores)
•Gestió de la pesca continental (66 hores)
•Gestió de forest (165 hores)
•Gestió de la conservació del medi natural (105 hores)
•Defensa contra incendis forestals (66 hores)
•Projecte de gestió forestal i conservació del medi (66 hores)
•Formació i orientació laboral (99 hores)
•Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
•Formació en centres de treball (383 hores)
•Gestió de l’empresa agrària (66 hores)
•Anglès tècnic 99 hores (72 hores)


DURADA

2000 hores.

ACCÉS

Batxillerat, haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior (CAS) d’acord amb l’opció cursada, tenir el títol de tècnic especialista, tècnic superior o equivalent, haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari, tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. També poden accedir les persones amb el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle al qual volen accedir.

SORTIDES PROFESSIONALS

Accés a qualsevol estudi universitari oficial o de grau o al món laboral com a:
•Coordinador/a d’unitats de prevenció i d’extinció d’incendis forestals
•Encarregat/da d’empreses que facin tasques de lluita contra plagues i malalties forestals
•Pràctic/a en treballs de topografia
•Encarregat/da o capatàs/a forestal
•Encarregat/da de vivers en general
•Encarregat/da de repoblacions cinegètiques, piscícoles i astacícoles
•Encarregat/da de treballs d’adequació de l’hàbitat aqüícola continental i de les espècies cinegètiques
•Treballador/a especialitzat en activitats de control legal de depredadors o espècies invasores
•Gestor/a cinegètic/a
•Coordinador/a de feines de vigilància rural
•Encarregat/da d’empreses de turisme cinegètic i piscícola
•Agent forestal o similar
•Guarda d’espais naturals

- Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal (+ info)

- Paisatgisme i medi rural (+ info)